Nyheder

Rødovre appellerer igen i AGF-sag

Skrevet af Jesper Harborg, fre, 05/25/2012 - 11:04

For en måned siden fastslog DHF, at Rødovre ikke skulle overtage AGF's plads i oprykningsspillet, men nu har Rødovre appelleret igen.


Sagen kort: Da AGF's damer trak sig fra oprykningsspillets anden fase, mente Rødovre, at de som nærmeste konkurrent – direkte nedrykker – burde overtage aarhusianernes plads.


DHF’s administration traf tidligere den afgørelse, at vinderen af det særlige puljespil mellem de 3 tre 2. divisionshold, der var sluttet som nr. 2 i puljerne, skulle rykke direkte op. Nr. 2. skulle spille mod 1. div. nr. 11 om en plads i 1. division. Afgørelsen havde den baggrund, at udtrækningen skete i anden fase. Turneringen er faseinddelt, og efter afslutningen af hver fase er der lukket for ændringer som en følge af holdudtrækninger m.v.


Da der fra DHF’s side var tale om en administrativ afgørelse, så var det op til Appeludvalget at tage stilling til Rødovres klage. Dette udvalg slog den 24. april fast, at DHF har truffet den korrekte afgørelse i sagen, således at Virum Sorgenfri 2002 rykkede direkte op i 1. division, mens Vendsyssel Håndbold og Tarm/Foersum spillede om den sidste plads i 1. division.


Men nu har Rødovre altså igen valgt at appellere. Klubben skriver følgende på sin hjemmeside:


Dette på baggrund af at DHF’s appelvalg ikke vil følge Rødovre HKs opfordring til at fremkomme med yderligere kommentarer eller supplerende bemærkninger til sin kendelse af 24. april.


Vi havde med vor skrivelse stillet en række afklarende spørgsmål til kendelsen samt kommenteret denne i håbet om en konstruktiv dialog.


Med afvisningen syntes der derfor ikke andre muligheder end at appellere DHF’s appeludvalgs kendelse til DIF’s appeludvalg.


Rødovre HK´s opsummering af sagen:


DHF melder d. 12. april 2012 følgende særlige op-/nedspil til kvindernes 1. Division ud:
a) Nr. 1 i puljespillet rykker direkte op i 1. Division
b) Nr. 2 i puljespillet – 1. div. nr. 11
hvorved der grundlæggende ændres i opspillet, der ellers er entydigt defineret i Ligareglement § 20 1)og således sker der ændringer i en igangværende turnering.
Ligareglementets § 111 lyder ”Der kan ikke ændres i Ligareglementet under en løbende turnering med virkning for denne”.
Ved at lade opspillet defineret af § 20 1) erstatte med ”det særligt opspil” under en igangværende turnering da overtrædes Ligareglementets § 111.
Endvidere melder DHF samtidig ud at der i det særlige opspil ikke skal indtræde andre hold på AGF’s plads trods at Ligareglementets § 18 stk. 2 angiver
..… Udover den direkte op-/nedrykning, vil der være op-/nedspilskampe mellem to nedrykningsberettigede hold fra 1.division og to oprykningsberettigede hold fra 2.division.


Ved at lade opspillet defineret af § 20 1) erstatte med ”det særlige opspil”, da overholdes Ligareglementets § 18 stk 2 ikke samtidig med at logikken angivet i Ligareglementets § 18 styk 2 og styk 3 tilsidesættes, hvilket slutteligt også har afgørende betydning for Rødovre HK’s indplacering på reserveholdslisten.
 

Øvrige nyheder

Øvrige nyheder

Arkiv

Nyhedsarkiv